هاست لینوکس

هاست لینوکس

shamimsi_plan1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند 3 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan2

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 4 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan3

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 7 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan4

فضا 500مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan5

فضا 1000مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan6

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_plan7

فضا 5000مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution