هاست لینوکس ویژه

هاست لینوکس ویژه

shamimsi_spc1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 7 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc2

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 12 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc3

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc4

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc5

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 70 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc6

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

shamimsi_spc7

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution